E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Ajo ishte relativisht procesin e pa dhimbje.

Mogens Holst

I have over the years used several e-mail programs –; Outlook Express, Thunderbird, Bat dhe Barka. Ajo ishte e lehtë për të emigruar nga OE për Thunderbird dhe përsëri të TheBat që ishte ndoshta më e fuqishme e të gjithë atyre. Për fat të keq, ajo është kundër HTML-formatimi kështu që unë u zhvendos për në Barca se në shumë mënyra të ishte ideale për qëllimin tim me një përjashtim, ajo nuk ishte në gjendje nën kushte të caktuara për dhënien e mia karakter kombëtar vendosur (Daneze) saktë. The development of Barca/Poco has now stopped so I have as a last resortturned to Outlook (2010) and I wanted to import my messages from TheBat and Barca and close those chapters. Outlook Import Wizard seemed to be the only solution. It was relatively painless to import from TheBat, probably a result of the design philosophy of the developers, but Barca required using the Mbox converter. I imported more than 50,000 messages and all were correct (!).

 ;