E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Unë jam një profesionist dhe mendoj mjet tuaj punon e madhe.

Bruce Speidel

Unë kam përdorur atë për një kohë ngjarje. Unë sapo blerë një MAC (ende duke u dërguar). I have been using PC’;s for years. Unë kam qenë një Incredimail përdoruesit për shumë vite. In order to migrate everything to “;iMail;, Unë kisha për të marrë të gjitha im Incredimail të ruajtur në një format të pajtueshme me Outlook 2007. Ky mjet është quajtur Incredimail Backup Pro v3.4. Ky program eksportet Incredimail në formatin për të .format eml. Unë pastaj përdorur mjet tuaj për të importuar të gjitha .eml fotografi në Outlook2007. Now I have everything on Outlook2007 and I’;ve setup my accounts to read all of my mail from Outlook2007. Unë jam një profesionist dhe mendoj se tuaja UI duket dhe punon e madhe. I will tell you that my .eml files took 2 1/2 hours to import into Outlook2007. If that tells you how much mail I have…;

 ;