E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Softuer të shkëlqyer! E bën punën time në mënyrë shumë më të lehtë.

Sam Rinj

I have bought and used Outlook Import Wizard for a couple of days and I have to say how brilliant this software is. Your team have done a wonderful job – makes my work so much easier, sidomos për të të jetë në gjendje për të kthyer në drejtoritë e hard drive për dosjet Outlook. Thank you very much për një shkëlqyer produkt me një çmim shumë të arsyeshëm.

 ;