The smartest, most effective solutions for Importing, Exporting and Recovering all of your Outlook mail data.

All posts tagged extract pst

Eksportit Outlook Emails dhe Kontaktet me Outlook Export Wizard

Comments Off on Export Outlook Emails and Contacts with Outlook Export Wizard
Eksportit Outlook Emails dhe Kontaktet me të eksportit dhe të konvertimit multi-funksionale mjet. Outlook Export Wizard mundëson eksportin nxjerrjes së mesazheve Outlook email, shënime, kontaktet, kalendar, detyrat, artikuj ditar thjesht vënë, të gjitha llojet e objekteve dhe të sendeve që ju mund të gjeni në Outlook dhe konvertimin e tyre në formate të tjera për përpunim të mëtejshëm, botuese ose përpunimi nga aplikacionet e palës së tretë. Lexo më shumë
 ;