E fëmijët e zgjuar, shumica e zgjidhje efektive për Importimin e, Eksportimi dhe Kthimin e të gjitha tuaj të Outlook mail dhënave.

Email Falas Heqës

Email Falas Heqës

Free Mail Extractor for Mac Mail, Thunderbird, The Bat, Entourage, Turnpike

We are glad to introduce several software tools called Free Email Extractor. Email extractors designed especially to help you to export emails from mailbox files and prepare them for migration or for archiving. Free tools are designed to work with files of mailbox format and may work with damaged mailbox files also. We hope that you will find them useful.

Download Free Mail Extractor

Free tools are simple to use. Choose one which correspond to your email client and OS type and download it. Të drejtuar mjet dhe përzgjidhni kutia postare file. Pastaj të drejtuar procesin e numërimit të të gjitha sendet brenda kutia postare, të specifikoni dosjen e synuar dhe nxjerrjen e email formë dosjen mbox.

Lista e kuti postare të përputhshme programeve është më e madhe. Nëse ju nuk e gjeni email-heqës për klientin tuaj e-mail ne mund të krijojë falas. Ju lutem le të na njohin nëse ju dëshironi të na për të krijuar të reja të email-heqës.

Our software is trusted by the world’;s most respected brands.

 ;