Nejchytřejší, najúčinnejšie riešenie pre import, Export a obnovenie všetky vaše údaje programu Outlook mail.

Váš softvér bol ľahko použiteľný a vyriešiť môj problém.

Tony

I had backed up all my ‘;Windows Mail’; in Windows Mail format before installing Windows 7 on a new hard drive. Couldn’;t work out how to restore emails into Outlook (I hadn’;t realized Windows Mail was not included in Windows 7!). Váš softvér bol ľahko použiteľný a vyriešiť môj problém.

 ;