هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

برنامه شما کار ستودنی.

شنی قلاب دوزی

من خریدم چشم انداز واردات جادوگر چون من از منفور به روز رسانی هستم ویندوز ویستا به ویندوز 7 که برنامه پست الکترونیکی را پشتیبانی نمی کند. I had been used to Outlook Express so I used it’;s successor in Vista which is Windows Mail and as I had organised my emails into folders for the various committees on which I sit I needed very much to keep what I had already and Windows Mail seemed to have no system of exporting in a sensible fashion. من قبلا Microsoft Outlook و ما برنامه خود را که خطاب مشکل ایمیل و کار ستودنی.

 ;