باهوش ترین, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت تمام چشم انداز خود را به ایمیل داده.

برنامه های خود را انجام این کار ستودنی.

سندی Picot

من چشم انداز واردات جادوگر چون من به روز رسانی از منفور ویندوز ویستا به ویندوز 7 که پشتیبانی نمی کند یک برنامه ایمیل. I had been used to Outlook Express so I used it’;s successor in Vista which is Windows Mail and as I had organised my emails into folders for the various committees on which I sit I needed very much to keep what I had already and Windows Mail seemed to have no system of exporting in a sensible fashion. من در حال حاضر مایکروسافت چشم انداز و ما کشف برنامه های خود را که خطاب به ایمیل مشکل و آیا این کار ستودنی.

 ;