باهوش ترین, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت تمام چشم انداز خود را به ایمیل داده.

تاندربرد به چشم انداز مهاجرت آسان بود.

Ignacio Gaxiola

من تا به حال به استفاده از thunderbird portable برای یک زن و شوهر از هفته به عنوان اصلی من کامپیوتر بود. من نصب همه چیز و من تا به حال به مهاجرت ایمیل من در آن مشتری به چشم انداز من نصب و راه اندازی. من با استفاده از 7 حساب های ایمیل شخصی/کسب و کار, بنابراین با استفاده از چشم انداز واردات جادوگر گزینه بود, من نیاز به آنها همه با هم. بنابراین, I exported thunderbird’;s emails to .eml and then import them to Outlook.

 ;

 ;