هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

با تشکر از نرم افزار خود را

جوئل

مهاجرت من اکنون کامل شده است, با تشکر از نرم افزار خود را. من استفاده می شود چشم انداز واردات تبدیل حدود 10,000 ایمیل های واقع در صدها تن از دایرکتوری ها و چشم انداز صادرات جادوگر to convert my .pst archives –; دوباره بیش از 10,000 ایمیل. My Mac has indexed all these files with Spotlight –; به طور خودکار انجام شد اما من موفق به زور آن را به انجام این کار. من در حال حاضر آماده برای 2011 با محیط جدید اپل. یک بار دیگر شما بسیار سپاسگزارم برای با ارزش پشتیبانی و واکنش استثنایی! ای کاش شما و تمام چشم انداز تیم واردات سال بسیار شاد و موفق 2011!

 ;