باهوش ترین, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت تمام چشم انداز خود را به ایمیل داده.

با تشکر از نرم افزار خود را

Joel

من مهاجرت است و در حال حاضر تکمیل شده, با تشکر از نرم افزار خود را. من استفاده می شود چشم انداز واردات برای تبدیل حدود 10,000 ایمیل های واقع شده در صدها نفر از دایرکتوری ها و چشم انداز صادرات جادوگر to convert my .pst archives –; دوباره بیش از 10,000 ایمیل. My Mac has indexed all these files with Spotlight –; آن را به طور خودکار انجام می شود اما من موفق به زور آن را به انجام این کار. من در حال حاضر آماده برای سال 2011 با یک نام تجاری جدید اپل محیط زیست. یک بار دیگر با تشکر از شما بسیار سپاسگزارم برای حمایت ارزشمند و استثنایی واکنش! من آرزو می کنم شما و کل چشم انداز واردات تیم بسیار شاد و موفق سال 2011!

 ;