باهوش ترین, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت تمام چشم انداز خود را به ایمیل داده.

واقعا دانلود ابزار و من زمان زیادی را نجات می داد.

داگ

با توجه به کسب شرکت من, من در حال حرکت با استفاده از همراهان در مک با استفاده از چشم انداز دوباره. من در نتیجه حرکت بر روی پوشه ها از تاریخچه ایمیل از همراهان (.mbox) بازگشت به .فایل pst در چشم انداز. تنها پیشنهاد من خواهد بود قادر به به طور مستقیم تبدیل یک .mbox به یک .pst خواهد بود واقعا, واقعا سرد و صرفه جویی در بسیاری از زمان مرا.

 ;