هوشمندانه, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت بعد تمام اطلاعات ایمیل چشم انداز.

خیلی خوب کار می کند و همچنین یک دارایی بزرگ به من سریع بود.

برنارد

من خریداری برنامه شما به عنوان من فقط سیستم عامل من ویندوز 7 از ویستا به روز بود. من می خواستم به واردات تمام نجات من ایمیل به چشم انداز. همانطور که می دانید ویندوز 7 برنامه ایمیل مایکروسافت را نمی, بنابراین چشم انداز واردات جادوگر واقعا به من کمک کرد. The cost of the program compared to the cost of my own time was a real time saver and the low price made it even more attractive…;.. این واقعیت است که با این نسخهها کار خیلی خوب و سریع یک دارایی بزرگ برای من نیز بود..

 ;