باهوش ترین, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت تمام چشم انداز خود را به ایمیل داده.

این کار را بهتر از من انتظار می رود.

استیو

من در بر داشت چشم انداز واردات جادوگر چرا که مایکروسافت کاهش یافته است توپ زمانی که آنها حذف شده ویندوز ایمیل از ویندوز 7. آنها نمی ساخت یک مبدل به سیستم عامل جدید, و فراموش کرده که هر کس با عجله به خرید آخرین Microsoft Office و یا مایکروسافت چشم انداز به همراه سیستم عامل جدید. من آفیس 2003 و نسخه ای از چشم انداز نمی داند که چگونه به واردات است .فایل eml. I ran the Upgrade Advisor and followed all precautions. It seems like this should have been flagged as “;Things to do before upgrading”; There were no helpful workarounds in the forums, other than to export files to Outlook format from Windows Mail. This would only be helpful advice before the upgrade, since Windows 7 removes Windows Mail during the installation. I was lucky to find your software while searching for a solution to my problem. I downloaded the demo and tried it on a few files. It worked better than I expected so I purchased the license and converted all of my email. I also appreciated the reasonable price.

 ;