باهوش ترین, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت تمام چشم انداز خود را به ایمیل داده.

من یک حرفه ای IT و فکر می کنم ابزار خود را با این نسخهها کار بزرگ.

بروس Speidel

من از آن استفاده برای یک رویداد. من فقط خرید یک مک (هنوز هم در حال حمل). I have been using PC’;s for years. من شده اند با یک با Incredimail کاربر برای سال های بسیاری. In order to migrate everything to “;iMail;, من تا به حال به همه از با Incredimail ذخیره شده در یک فرمت سازگار با چشم انداز 2007. این ابزار است که به نام با Incredimail Backup Pro v3.4. این برنامه صادرات با Incredimail به فرمت .فرمت eml. سپس با استفاده از ابزار خود را برای واردات تمام .فایل eml به Outlook2007. Now I have everything on Outlook2007 and I’;ve setup my accounts to read all of my mail from Outlook2007. من یک حرفه ای IT و فکر می کنم UI خود را به نظر می رسد و آثار بزرگ. من به شما بگویم که من .فایل eml در زمان 2 1/2 ساعت به واردات به Outlook2007. If that tells you how much mail I have…;

 ;