باهوش ترین, موثر ترین راه حل برای واردات, صادرات و دوره نقاهت تمام چشم انداز خود را به ایمیل داده.

بهترین ابزار برای تاندربرد به چشم انداز مهاجرت.

باب

من با استفاده از wizard به عنوان یک راه برای وارد کردن فایل eml به چشم انداز. اساسا, شرکت من نقل مکان کرد و ما به چشم انداز, و من می خواستم برای دریافت ایمیل از تاندربرد تحت چشم انداز و همچنین. در حال حاضر من به همه ایمیل و ایمیل فعلی تحت چشم انداز بر روی یک کامپیوتر. آن را خوب کار می کرد. I can’;t really say too much as I was following instructions I found on the web on how to do this with outlookimport. My initial reaction was that it probably wouldn’;t have been obvious, من نه تا به حال دستورالعمل. به نظر می رسید مثل من دور زدن روی صفحه اصلی برای انجام واردات. For what that’;s worth…;

 ;