باهوش ترین, ترین راه حل های موثر برای واردات, صادرات و بازیابی تمام داده های پست الکترونیکی چشم انداز خود را.

شرایط استفاده از خدمات

Outlook Import.com Terms of Service (ToS)

OutlookImport.com وب سایت های تجاری است و در عمل سیاست که حاکم بر استفاده از وب سایت ما و از حقوق کاربران و مشتریان محافظت.

اگر شما همچنان به استفاده از OutlookImport.com شما به وسیله آن به سیاست های مختلف و به شرایط خدمات ما دیدن همه موارد همراه با هر گونه شرایط فرعی مربوط به آن.

You are expressly agreeing to be bound by and comply with OutlookImport.com’;s Privacy Policy and the following Terms and Conditions of Use.

اگر شما با آن مخالف ما ضوابط و شرایط استفاده, our Privacy Policy or any other policy or operating condition pertaining thereto, please immediately cease using our website.

The term “;Outlook Import Software”;, or “;OutlookImport”;, or “;we”;, or “;us”;, refers to the proprietor of the OutlookImport.com website. OutlookImport’;s physical contact address is:

65 Queen St W Toronto, در M5H 2M8, کانادا

The term “;you”;, refers to the user, visitor or customer on our website.

The following terms and conditions expressly apply:

(a) In the unlikely event that OutlookImport is unable to perform a file repair, we expressly reserve the right to request and receive a copy of the damaged file where the customer notifies us of a failure of OutlookImport to repair or recover the affected file. OutlookImport undertakes not to share any data with any 3rd parties and specifically will not transmit or reveal data without express written permission provided by the client;

(b) Content and information on this website and web pages are for your general information only –; the content is subject to change without notice;

(c) Cookies are used to monitor visitor surfing and browsing preferences and behavior. If your computer allows cookies, we may use personal information so obtained in accordance with our Privacy Policy;

(d) No warranty or guarantee as to the accuracy of the information and content on the website is provided, whether supplied by us or 3rd parties. ما هیچ گارانتی به دقت فراهم نیست, کارایی, به موقع بودن, شایستگی, کامل و یا کاربرد از مطالب در وب سایت ما برای هر هدف و یا استفاده خاص و یا خاص ارائه. با استفاده مداوم از وب سایت ما شما اذعان کرد که محتوا و اطلاعات ما ممکن است نادرست باشد و یا حاوی اشتباهات; شما اذعان کرد که مسئولیت ما این است که در رابطه با چنین اشتباهات یا خطاها به حد کمال از قانون حذف;

(E) You use the information and content on our website at your own risk entirely. No liability shall accrue to us as a consequence of you relying on the content and information provided on this website. You are responsible for ensuring that products, information and materials found on this website will meet your own specific needs and requirements;

(f) The materials and content on this website is owned or licensed by OutlookImport. The materials and content include, but are not limited to, the text, graphics and images, design and layout of the website, appearance and logos, tag lines and 3rd party copyright materials. All material on our website is deemed to be copyright material and we exclusively deny the right to republish, duplicate or copy in any form without our express permission;

(g) All trade marks which are not owned by OutlookImport are so designated by us on the website;

(h) Unauthorized use of our website and the materials found thereon may give rise to a claim for damages. Further, said use may constitute a criminal offense;

(i) 3rd لینک های شخص ممکن است در وب سایت ما ارائه شده است که اتصال به وب سایت های دیگر. هنگام استفاده از این لینک ها به وب سایت دیگر مراجعه, you are bound by the terms and conditions which pertain to that website –; شما باید در بخش مناسب از جمله وب سایت مشورت(بازدید کنندگان) برای تعیین سیاست های مناسب که در آن صورت اعمال. We expressly state that such links do not imply we endorse or validate such 3rd وب سایت حزب(بازدید کنندگان) و ما صراحتا هیچ مسئولیتی در قبال محتوای آن را برعهده دارند; و

(J) Your use of our website and any dispute arising therefrom shall be governed by the law of Canada.

 ;