باهوش ترین, ترین راه حل های موثر برای واردات, صادرات و بازیابی تمام داده های پست الکترونیکی چشم انداز خود را.

نسخه جدید از چشم انداز واردات جادوگر منتشر, v1.5.3

نسخه جدید از چشم انداز واردات جادوگر منتشر, v1.5.3

ما اضافه شده اند برخی از گزینه های اضافی سرشار اجازه می دهد به افزایش واردات EML قابلیت های. حالا شما می توانید حداکثر اندازه محدود EML و / یا MSG فایل باید وارد شود. این می تواند موثر باشد اگر شما به اشتباه متصل فایل های بزرگ به برخی از ایمیل ها و پس از آن مشکل باز کردن چنین بزرگ ایمیل در Microsoft Outlook. در حال حاضر ممکن است برای فیلتر کردن فایل EML حاوی فایل پیوست و همچنین پیام هایی که هیچ فایل پیوست. نسخه جدید چشم انداز واردات جادوگر (1.5.3) است برای دانلود در دسترس. ما امیدواریم که که شما را به مزایای استفاده از طولانی قدردانی EML به چشم انداز تبدیل.

چشم انداز واردات جادوگر شما اجازه می دهد انتقال EML و MSG فایل های ایمیل به مایکروسافت چشم انداز سرعت و بدون دردسر. نه تنها چشم انداز واردات جادوگر تبدیل پیام های ایمیل, آن را نیز حفظ تمام فایل پیوست, so you’;ll maintain the integrity of all of your original data during the export.

 ;