باهوش ترین, ترین راه حل های موثر برای واردات, صادرات و بازیابی تمام داده های پست الکترونیکی چشم انداز خود را.

آنتی ویروس من گمان نرم افزار خود را در ارسال داده ها پنهان.

Q. Deleted program because Kapersky Labs stated it found suspicious file associated with this program –; به عنوان مثال ارسال اطلاعات پنهان. می توانید توضیح دهید چون من واقعا نیاز به این برنامه برای من کار و در حال حاضر.

Destination storage - Default Outlook Storage selected.

Kasperskiy آنتی ویروس را نشان می دهد هشدار.

A. چک نرم افزار ما برای یک نسخه جدید در هر زمان آن آغاز شده, و رفتار های آنتی ویروس خود را مشکوک بود. این فقط مثبت کاذب کسپرسکی آنتی ویروس است.

 ;