آنتی ویروس من مشکوک به نرم افزار خود را در ارسال داده ها مخفی.

November 10th, 2009 Atie Uhan

پرسش. Deleted program because Kapersky Labs stated it found suspicious file associated with this program –; یعنی ارسال داده های پنهان. آیا می توانید توضیح دهید چون من واقعا نیاز به این برنامه برای من کار می کنند و در حال حاضر.

Destination storage - Default Outlook Storage selected.

Kasperskiy آنتی ویروس را نشان می دهد هشدار.

A. نرم افزار ما چک برای نسخه جدید در هر زمان آن را آغاز, و که رفتار توسط آنتی ویروس خود را مشکوک شد. این تنها اشتباه مثبت از آنتی ویروس کسپرسکی.

نظرات مسدود است.
اجتماعی کننده WP Aakash وب سایت