Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

Το λογισμικό σας ήταν εύκολο στη χρήση και λυθεί το πρόβλημά μου.

Τόνι

I had backed up all my ‘;Windows Mail’; in Windows Mail format before installing Windows 7 on a new hard drive. Couldn’;t work out how to restore emails into Outlook (I hadn’;t realized Windows Mail was not included in Windows 7!). Το λογισμικό σας ήταν εύκολο στη χρήση και λυθεί το πρόβλημά μου.

 ;