Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Και την εξαγωγή όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook ανάκτηση.

Προϊόν σας είναι μια καλή.

Mark Thomas

Θα ήθελα να επιστρέψει στην MS Outlook 2010 από τον Thunderbird. Πηγαίνει πέρα από διάφορα φόρουμ, το προϊόν σας και ένα άλλο συστήθηκε. Κατά τη δοκιμή άλλων προϊόντων ήταν να fiddly, αλλά άφησε ατομικός ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ως μορφή EML που ανοίγει όπως ένα συνημμένο μέσα στο Outlook. Προϊόν σας είναι μια καλή.

 ;