Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Και την εξαγωγή όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook ανάκτηση.

Μετεγκατάσταση emails από mbox του Thunderbird σε Linux στο Outlook 2007

Jonathan

Αγόρασα το λογισμικό να είναι μέρος μιας λύσης για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα: Έπρεπε να μεταναστεύσουν τα email από τον Thunderbird (mbox μορφή) σε Linux στο Outlook 2007 στον Windows 7 RC1. Εγώ είχα χρησιμοποιήσει τον Thunderbird για κάποιο χρονικό διάστημα να συλλέξουν POP3 email πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε Windows 7 - και για ένα διάστημα έτρεχα τους δύο και συλλογή της αλληλογραφίας (POP3) στις δύο πελάτες.

This migration requires the following steps as I saw it:

1. Save .mbox files from Linux installation

Thunderbird does not offer any way to export mails so it is required to work with .mbox files

2. Convert .mbox to individual .eml files

Outlook does not offer any method for importing the .mbox format directly so another step in the process is required. I chose the special Thunderbird extention – ImportExportTools (enchanced MboxImport) να convert the .mbox to eml αρχεία. Note that I assumed that there would be an easy way to then bring these into Outlook 2007 although this was not to be – see next point.

To install the extension, Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

  • If you are using the Windows system you can download the free mbox to eml converter and extract emails from mbox files
    OR
  • Rright clicking on the link and choosing “Save target as” to κατεβάσετε the Thunderbird addon xpi file,
  • Εκτελέστε το Thunderbird, select “Tools” then choose “Addons” (or “Extensions”) and click on “Install”
  • Διαλέξτε το xpi αρχείο που κατεβάσατε και ακολουθήστε τις οδηγίες
  • Αναπαύομαι Thunderbird
  • After that you can use following options to save emails from thunderbird to EML files: Tools Menu >; ImportExportTools or File menu >; Αποθήκευση επιλεγμένα μηνύματα

Now e-mails are exported from Thunderbird to EML files and can be imported into Outlook using Outlook Import Wizard.

3. Convert eml files to msg files OR find a way to migrate eml files directly into Outlook 2007

Windows 7 RC1 does not offer any way of importing eml files into a native mail client (για παράδειγμα, Windows XP has Το Outlook Express and Windows 7 Beta – Build 7000 – has Windows Mail) and since Outlook 2007 does not allow this, the only way without installing yet another mail client such as Lotus Notes, is to find another product.

Outlook Οδηγός εισαγωγής works well as I can point it at a folder of eml files and import them into Outlook. It then brings them into Outlook in a subfolder of the destination folder specified.

If, at this point, you simply drag and drop from the subfolder into the parent folder then duplicate items may then occur. It would be good therefore if you had the option of converting the eml files to a PST file (OR point 3. below) which would then allow an import operation in Outlook – when you import a PST into Outlook you have the option of how to deal with duplicate items – such as ignore, copy regardless…

As it was I had to write some VBA script to remove the duplicate items from a number of folder.

Outlook Οδηγός εισαγωγής – the best way to import eml files into outlook. Outlook doesn’t support dragging and dropping of .eml files but you could use Outlook Import Wizard utility to import them into Outlook.

I understand that this is a very specific operation and the reason I needed a 3rd party application was that Thunderbird does not offer a real “export” feature and Outlook does not offer the ability to import eml files. That being said, in summary, the features below would be great in the Outlook Οδηγός εισαγωγής – note that that the each point assumes that the preceding point is not achievable. Για παράδειγμα, if point 1 was possible then 2 and 3 would not be required in my scenario.

1. Import mbox into Outlook

2. Convert mbox to msg (EML)

3. Intelligence to remove/avoid duplicates in Outlook during an import operation (regardless of the format)

Having said the above, the product works well for what I wanted it. Thanks.

 ;