Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

I will be glad to tell others of your and your company’;καλή δουλειά s.

Doug Treadway

Πήγα σε ένα φόρουμ Thunderbird και περιγράφονται τα προβλήματα μου, και μέσα σε 10 λεπτά είχα μια εξαιρετική λήψη πρόσθετο για Thunderbird. Χρησιμοποίησα χθες και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σας πρόγραμμα και είχε τεράστια επιτυχία. Όλα όσα ήθελα να μετακινηθούν από τον Thunderbird στο Outlook 2010 (εκτός από το βιβλίο διευθύνσεών μου) πήγε ακριβώς όπως λείος όπως θα μπορούσε να είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά βοήθειας. I will be glad to tell others of your and your company’;καλή δουλειά s.

 ;

 ;

 ;