Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Και την εξαγωγή όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook ανάκτηση.

All posts tagged eml to outlook

The new version of Outlook Import Wizard released, v1.5.3

Comments Off on The new version of Outlook Import Wizard released, v1.5.3

We have added some additional options wich allow to increased EML εισαγωγής δυνατότητες. Now you can limit the maximum size of EML and/or MSG file to be imported. This can be effective if you mistakenly attached the large file to some of e-mails and then have trouble opening such large e-mail in Microsoft Outlook. It is possible now to filter out the EML files containing attachments as well as the messages that have no attachments. The new version of Outlook Οδηγός εισαγωγής (1.5.3) είναι available for download. We hope that you will appreciate the advantages of extended eml to outlook converter.

Outlook Οδηγός εισαγωγής lets you transfer EML and MSG mail files to Microsoft Outlook quickly and painlessly. Not only does Outlook Import Wizard convert email messages, it also preserves all attachments, so you’;ll maintain the integrity of all of your original data during the export.

 ;