Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Και την εξαγωγή όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook ανάκτηση.

Which Data Is Outlook Export Wizard Able to Extract from Outlook?

This article explores one of Outlook Export Wizard’;s main features: the program’;s versatility as an email grabber that can handle not only messages you wish to απόσπασμα από το Outlook, but other information saved in PST containers.

Data which you can extract from Outlook using Outlook Export Wizard

PST files are the central containers for the storage of Δεδομένων του Outlook: e-mail messages and their attachments, επαφές, and also calendar, journal and task manager entries. One of Outlook Export Wizard features is that the utility works as more than just an e-mail grabber, as it is able to απόσπασμα από το PST files other types of information. Για παράδειγμα, the program makes it simple to extract contacts or entries from your Ημερολόγιο του Outlook, which can be used to exchange personal data in electronic form or for import into task management software. This means that if you are using Outlook Export Wizard for a migration Outlook ; alternative mail client, you will be able not only to απόσπασμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου but other accompanying information as well.

Outlook Export Wizard will help you to easily απόσπασμα από το Outlook the following items:

  • E-mail messages in your Inbox, Εξερχόμενα, Έστειλε, Διαγραφεί, Προσχέδια, Junk and user-created folders;
  • Contacts from your address book;
  • Ημερολόγιο του Outlook events;
  • Journal entries;
  • Σημειώσεις;
  • Εργασίες from the Task Manager;
  • RSS feeds;

How to extract Δεδομένων του Outlook with the help of Outlook Export Wizard

Before export, the program will analyze the structure of the source Personal Folders file and display it as a list of directories. You can go through this list by clicking to expand the directories which have nested sub-folders. The number next to the name of each directory is the number of items of the given type found in the source .pst file. Next you can begin the process to απόσπασμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, which will take just minutes thanks to the program’;s special algorithm, which is capable of processing vast amounts of data.

Σημαντικό: if a format is chosen in the “;Μορφή εξόδου; drop-down μενού, then all data will be saved in that format. For the program to save Δεδομένων του Outlook depending on the exported object’;Τύπος s, turn on the “;Autodetect”; επιλογή.

If the “;Autodetect”; option is activated, το πρόγραμμα θα απόσπασμα από το PST files Outlook calendar items and address book contacts in the vCalendar (.VCS) and vCard (.vcf) μορφές αντίστοιχα, while extracted e-mails and other items will be saved in .msg files. Το MSG format is universal for most Outlook items. Ως εκ τούτου, if you decide to απόσπασμα από το PST format a Σημείωση item and save it in message format, the next time that the new file is opened, you will view the note with all of the information fields maintaining their previous values.

 ;