Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Και την εξαγωγή όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook ανάκτηση.

How do I import MS Outlook PST files from my hard drive to outlook?

Many of our users have asked questions which are not related to our program directly. But we strive to help our users in that case also. Below are the answer to one of the such common question. Can outlook import pst? How to open the PST file in Microsoft Outlook? To open the file of PST μορφή στην Microsoft Outlook you should do the following steps:

For Outlook 2003, XP

 1. Click to the Outlook main menu item Αρχείο, στη συνέχεια
 2. Click to the Ανοικτή επιλογή
 3. Επιλέξτε το Outlook Data File…; στοιχείο
 4. Browse to your PST file and select it
 5. Πατήστε το Ok button to open the PST file
 6. Enter the correct password if Outlook will prompt it
  (Outlook can prompt you to enter password twice)

For Outlook 2000, 2002

 1. Click to the Αρχείο item in the Outlook menu
 2. Επιλέξτε το Ανοικτή στοιχείο μενού
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή του Personal Folders File (PST) στοιχείο
 4. Select the PST file to open
 5. Πατήστε το Ok button to confirm that
 6. Enter the correct password if Outlook will ask it

For earlier versions of Outlook, such as 97

 1. Click to the Αρχείο item of Outlook main menu
 2. Choose the option named Ανοικτή
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή του Open Special Folder στοιχείο μενού
 4. Browse to your PST file and select it
 5. Πατήστε το Ok button to confirm opening
 6. Enter the correct password if the PST file is password protected

Additionally you can set the new PST file to Outlook to use as default. To make PST file default in Microsoft Outlook, please do the following:

 1. Τύπου Έναρξη κουμπί
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στοιχείο
 3. Then chose the Control Panel shortcut
 4. Επιλέξτε Ταχυδρομείο shortcut or icon and double click on it
 5. Use the Data Files…; κουμπί (or delivery tab) to change settings for the files Outlook uses to store e-mail messages and documents
 6. Add the corresponding PST file to the list of Data Files and click Close
 7. Push the Email Accounts button and select the second file as a storage to deliver email to this PST, confirm the service folders moving if necessary.
 8. Restart the Outlook and start using the new opened PST as default

Now you can use the PST file items and folders, organize them and manipulate as usual. If you wish to import the high amount of EML files into MS Outlook, μετατρέψετε eml στο pst, import msg file to the outlook, put the folder structure of your hard drive to the Outlook, Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook Οδηγός εισαγωγής.

Outlook Οδηγός εισαγωγής is a software tool which was developed to help you to copy the amount of EML αρχεία σε Outlook preserving the structure of directories. The eml importing software serves as eml to outlook converter, εύκολα μεταφορές σε eml αρχεία στο Microsoft Outlook. The Outlook Import Wizard can help you in case if you wish to convert a backup of Outlook Express email files to PST. Outlook Import Wizard powered with Mbox to eml converter which intended to extract eml messages from Thunderbird mail boxes.

Article describes how to open the PST file in MS Outlook, how to import PST file to Outlook which is the part of Microsoft Office package

 ;