Το πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικές λύσεις για την εισαγωγή, Εξαγωγή και την ανάκτηση όλων των δεδομένων αλληλογραφίας σας Outlook.

How to convert MSG files to EML format and import EML files into Outlook Express

Microsoft Outlook Express can work with files of EML format, the Outlook MSG format is not compatible. Έτσι MSG files can not be accepted by Το Outlook Express. But with help of Outlook Import Wizard you can convert MSG files into EML format and then import EML emails into Outlook Express.

With help of Outlook Import Wizard you can:

 • (Α) Convert your MSG files to the EML format
 • (B) Import EML files into Outlook Express

How to convert MSG files into EML format:

Please note that if you have no MS Outlook installed, you should download and install the Microsoft CDO as described in that article. If you have MS Outlook installed you can skip the CDO installation.
(Α) MSG to EML Conversion:
 1. Λήψη Οδηγός εισαγωγής του Outlook and install it:
  http://www.outlookimport.com/downloads/oiwsetup.exe
 2. Εκτελέστε το Οδηγός εισαγωγής του Outlook
 3. At the first wizard page select the “;Convert EML and MSG files to:; επιλογή
 4. In the list below this option, please select the “;EML –; Το Outlook Express (RFC822); value
 5. ;Πατήστε το πλήκτρο NEXT button
 6. At the second page of wizard press the “;Αναζήτηση; κουμπί
 7. Choose the root (high level) folder where your MSG files are stored
 8. Disable the “;Find EML files; επιλογή
 9. Πατήστε το πλήκτρο NEXT κουμπί
 10. The program will find all MSG files in th selected folder and it’;s sub-folders
 11. Πατήστε το πλήκτρο START button and wait till the conversion will be completed

You will find then files converted to EML format near source MSG files. They will be saved to the same directory where the source MSG files are stored.

(B) EML to Outlook Express Import:
Now you can select eml files and drag them to the Outlook Express folder (using drag-n-drop operation).

Microsoft Outlook Express can work with files of EML format, the Outlook MSG format is not compatible. So MSG files can not be accepted by Outlook Express. But with help of Outlook Import Wizard you can convert MSG files into EML format and then import EML emails into Outlook Express.

 ;