Y mwyaf craff, atebion mwyaf effeithiol ar gyfer Importing, Allforio ac adfer eich data Post Outlook i gyd.

Diolch i eich rhaglen, Llwyddodd i fudo llwyddiannus.

Ray LeCara, JR.

Gwnaeth y cynnyrch bopeth yr oeddwn wedi gobeithio y byddai, ac yr wyf yn ddiolchgar am hynny. Yr wyf yn Post Windows 7 drwy Vista Home Premium. Rywsut neu'i gilydd, rywfaint, Dechreuodd y rhaglen bost chwalu bythefnos yn ôl bob tro y ceisiais gyfansoddi e-bost (neu ateb neu anfon ymlaen). There’;s no fix, naill ai. Gyda nifer o negeseuon a ffolderi a sefydlwyd eisoes, Yr oeddwn yn bryderus iawn byddai yn colli pob un ohonynt. Hyd yn oed yn fwy anodd, Ni waeth os dewisais i ddefnyddio meddalwedd cyswllt mwy datblygedig neu beidio, Dal yn gorfod ymfudo fy nghyfrifon, ffolderi, ac e-byst. Eich rhaglen yn caniatáu i mi wneud hynny yn llwyddiannus heb wario mwy o arian yn ddiangen. Diolch i eich rhaglen, Llwyddodd i fudo popeth gyflawn yn llwyddiannus i fersiwn hŷn o Outlook. diolch!

 ;