Y mwyaf craff, atebion mwyaf effeithiol ar gyfer Importing, Allforio ac adfer eich data post Outlook i gyd.

Yr wyf yn fwy na bodlon i wedi dewis y cwmni hwn.

Dave Hansen

All too frequently customer service and software don’;t mix. dim yma! Service should be this company’;s first name. Yr wyf yn profi heriau wrth sy'n mudo o'r Mail byw i Outlook (sy'n gwneud llawer o synnwyr gan eu bod yn gynnyrch Microsoft ac yn gadael i'r defnyddiwr clwt). Roedd cymorth Outlookimport yn aros gyda mi bob cam o'r ffordd pan oedd arnaf ei angen. Ceir opsiynau drutach ar y rhwyd, ond yr wyf yn fwy na bodlon i wedi dewis y cwmni hwn. Mae'r gwerth yn anhygoel.

 ;