nejchytřejší, nejefektivnější řešení pro import, Exportu a obnovení všechny své poštovní dat aplikace Outlook.

Proč jsou zkráceny Vista Mail názvy složek?

Všiml jsem si, že byly po importu změněny názvy složek. It seems to preserve only the first 11 characters of the folder name. Například: ;Dlouhý název složky; was modified to “;Dlouhá Fo c17;. Jak se vyhnout tomuto problému?

Bohužel je to Vista Mail funkce, které nelze přeskočit. V Vista Mail Zpočátku jsou uloženy e-mailové soubory ve složkách, které již mají takové programové a zkráceny názvy, Takže Průvodce importem aplikace Outlook není změna názvu složky, to jen import e-mailových souborů s a názvy složek, jako je.

Názvy složek (usually longer than 15 characters –; včetně mezer) jsou zkráceny a kódované v úložišti zpráv elektronické pošty. Vzhledem k tomu, proces importu nezasahuje do vnitřní databáze, jsou použity názvy kompaktní složky v úložišti zpráv elektronické pošty. Podobně, Zdá se, že umístění složek při importu pomocí Mail, jsou převzaty z jejich umístění v úložišti zpráv, nikoli umístění zaznamenané v databázi e-mailů pro UI v Vista Mail.

Složky s názvy nad určitou jsou zkráceny a kódované usnadnit databáze index ji. U dlouhých názvů složek, you can avoid the truncation+coding by initially making the name less than 15 characters. Pak můžete přejmenovat s delším názvem (už název se neprojeví v úložišti zpráv).

 ;