El més intel ligent, solucions més eficaces per a la importació, Exportació i recuperar totes les dades de correu d'Outlook.

El seu programari era fàcil d'utilitzar i resolia el meu problema.

Tony

I had backed up all my ‘;Windows Mail’; in Windows Mail format before installing Windows 7 on a new hard drive. Couldn’;t work out how to restore emails into Outlook (I hadn’;t realized Windows Mail was not included in Windows 7!). El seu programari era fàcil d'utilitzar i resolia el meu problema.

 ;